Project Description

Op de bovenstaande persstraat worden de volgende bewerkingen verricht:

  • Aanvoer
  • Product persen (1e bewerking)
  • Product persen (2e bewerking)
  • Product persen (3e bewerking)

Het transport van de produkten geschied d.m.v. een pick en place unit